Ångerrätt för presentkort

Ångerrätt för presentkort

Du är berättigad till att annullera kontraktet inom 14 dagar utan att behöva ange en anledning.

Ångerrätten gäller 14 dagar från kontraktets datum.

För att utöva din ångerrätt bör du informera oss (SpaDreams / Spa Oteli / FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH, Ferdinand-Happ-Str. 28, 60314 Frankfurt am Main, Tel: 08-525 060 58, info@spadreams.se) via en tydlig förklaring (t.ex. per brev, fax eller e-mail) över ditt beslut att annullera kontraktet.

För att ångerrätten ska gälla räcker det att du skickar meddelandet om utövning av ångerrätt inom ångerrättens tidsperiod (14 dagar).

Resultat av ångerrätten

Om du annullerar kontraktet kommer vi att återbetala alla belopp som vi har fått av dig omedelbart och senast inom 14 dagar från den dagen vi får ditt meddelande om annullering. För återbetalningen använder vi samma betalningsmetod som du använde vid den ursprungliga transaktionen om du inte har angett något annat. Du får inga extra avgifter i detta sammanhang.


Ångerrätten gäller inte vid dessa kontrakt:

Vid resor har du ingen ångerrätt enligt § 312 g Abs. 2 Nr. 9 BGB (German civil code). Våra allmänna affärsvillkor gäller. Mer detaljerad information hittar du här.

För presentkort som redan har använts för att boka en resa inom ångerrättens tidsperiod gäller inte heller ångerrätten.

Din expert

Jag hjälper dig gärna personligen: 08-525 060 58

Eller kontakta oss: info@spadreams.se