Category Archives: medicin

Ayurveda – den äldsta medicinska vetenskapen i världen


Där den vanliga skolmedicinen stöter mot sina gränser, bjuder den traditionella indiska läran Ayurveda på lindring vid många kroniska besvär.

Continue reading...