Din betalning har inte bekräftats än!

När din betalning har bekräftats kommer ditt presentkortsbeställning att granskas slutgiltigt. Vi förbereder fakturan såväl som presentkortet, som skickas till dig efter den slutliga bekräftelsen av betalningen.

Innan orderbekräftelsen har skickats, måste vi förbehålla oss rätten att dra tillbaka av juridiska skäl. Observera att ditt presenkort först aktiveras och kan lösas in efter betalningsingång.