Villkor för deltagande för affiliate- och online-partners

Affiliate- & online-partner

Villkor för deltagande för affiliate- och online-partners

Villkor för deltagande för affiliate- och online-partners

Om du ansöker om ett affiliate-program eller att vara online-partner av Fit Reisen/SpaDreams så försäkrar du att du inte kommer att strida mot nedanstående restriktioner, att du följer våra förpliktelser för undlåtenhet och att du respekterar våra reglement som anbeträffar reklamverktyg. Varje brott mot din försäkran leder till omedelbar uppsägning och en annullering av provisionen du genererat genom att bryta mot försäkran.

 

Restriktioner

Vänligen observera att följande restriktioner gäller affiliate- och online-partners:

 • inga bonus- eller Paidmail-system, inga Paid Clicks eller Forced Clicks
 • inga olagliga, diskriminerande, politiska, pornografiska sidor eller sådana som glorifierar våld
 • postview-tracking: utan skriftligt medgivande får inga kakor sparas efter visning utan userclick. Kakor får endast sparas om användaren har sett ett av våra reklamverktyg och medvetet OCH frivilligt klickat på det.
 • inga webbsidor som endast består av banner (”banneröknar”).
 • inga webbsidor som gör reklam med adware eller spyware
 • partnern har inte anspråk på provision vid bokningar som hen själv genomför via sin egen länk på SpaDreams


Förpliktelser för undlåtenhet

Dessutom försäkrar partnern med sin ansökan att hen kommer att undlåtande de följande punkterna:

 • ingen SEM på brand (Fit Reisen eller SpaDreams) eller ordet ”ayurveda” (inte heller i olika stavningar eller kompletterat med andra nyckelord)
 • användning av namnen av våra annonsörer i adtexter eller som nyckelord
 • osynlig integration av reklamverktyg som sätter en kaka utan användarens agerande
 • imitation eller inspiration av Fit Reisen/SpaDreams corporate design (”Look&Feel”)
 • göra missvisande reklam
 • göra reklam för Fit Reisen/SpaDreams rabattkoder eller presentkort utan skriftligt medgivande
 • spamma
 • cybersquatting eller typosquatting, d.v.s. varken namnet Fit Reisen resp. SpaDreams eller namn som ser ut eller låter liknande får användas i HTML-headern eller i domänen
 • användning av reklamverktyg och deras information (speciellt när det gäller dynamiska XML-feeds) utanför affiliate-programmet
 • partnern får endast använda reklamverktygen och dess märken, loggor och övriga element i affiliate-programmets utsträckning och dess villkor, som dem står här.
 • partnern får endast använda information som gäller produkter av Fit Reisen/SpaDreams i samband med avbildning av respektive resa. Information får ej delas isolerat eller på något annat sätt som skapar en referens mellan informationen (t.ex. beskrivning, bilder) och en tjänst av partnern eller tredje part.
 • partnern befriar FitResen och alla relaterade företag av samtliga anspråk från tredje part som görs i samband med partnerns webbsida eller dess innehåll. Detta gäller även kostnaderna som uppstår vid rättegång eller för advokater. Detta reglement gäller även efter avtalets löptid.

Reklamverktyg

Fit Reisen/SpaDreams online-partner eller affiliate är berättigade att använda Fit Reisen/SpaDreams reklamverktyg. Reklamverktygen får inte förändras avsevärt. Även om Fit Reisen/SpaDreams bemödar sig att få klarhet i tekniska och lagliga osäkerheter så kan Fit Reisen/SpaDreams inte ta ansvar för rättsanspråk av tredje part. Du bör alltid använda den aktuella versionen av reklamverktygen.