Ayurveda – den äldsta medicinska vetenskapen i världen

Där den vanliga skolmedicinen stöter mot sina gränser, bjuder den traditionella indiska läran Ayurveda på lindring vid många kroniska besvär.

Som helhets läkekonst står varje människa med sina personliga livsvanor, näring och dem individuella behoven i fokus. Denna läkekonsten, som är flera årtusenden gammal gäller som den äldsta medicinska vetenskapen i världen. Det måste dock konstateras att en Ayurvedakur inte är en ren avkopplingssemester utan oftast hårt arbete, både för patienten, Ayurveda-läkarna och terapeuterna.

En traditionell Panchakarmakur delas in i tre stadium: Puvakarma – förberedningen, Panchakarma – huvudbehandlingen och Paschatkarma – efterbehandlingen. Vid första konsultationen av Ayurveda-läkaren fastställs Doshan med hjälp av en pulsdiagnos och det bestäms även en konsitutionstypus.  Enligt detta avstämmer man en individuell behandlings- och kostplan. För det första aktiveras slagg i  vävnaden med hjälp av utrensande användningar som ayurvediska oljemassager (Abhyanga), oljestråle i pannan (Shirodhara) och värmebehandlingar (Swedana). Därefter följer olika utrensningsteknik som ska leda ut de överflödiga Doshan och gifter ur kroppen. Till dessa hör t ex behandlingar av näsan och bihålarna, laxerterapi (Virechana) eller blodreningsterapi (Raktamokshana). Under efterbehandlingen fokuserar man framförallt på regenereringen av den inre stillhet och därför använder man sig här vid sidan av den ayurvediska föryngningskuren Rasayana framförallt av Yoga und meditering.

Ayurvediska medikament & örter

Grundläggande är det så att ayurvediska medicin ej är någon viktig beståndsdel av Ayurvedakurer,utan enbart en kompletterande del i det. Varje Ayurvedakur kan utan genomföras utan medikament och har trots allt samma framgångsverkan. Det viktiga är de enstaka utrensande användningar för att rensa ut ämnesomsättnings-slagg (Ama) ur kroppen och på sätt får Dosharna i balans igen.

Likväl kan ayurvediska medicin ha en stödjande funktion på rensningsprocessen och p g a detta kan man vid personlig önskan tillboka detta på plats i alla partnerhotell av SpaDreams. Denna medicin baserar på den homöopatiska läkekonsten med över 3.000 olika växter och örter som ofta  självproduceras under strikt kvalitetskontroll, odlas själv och sammanställs.

I den traditionella ayurvediska läran finns även en grupp av Ayurveda-medikament dem s k „rasa shastra“, som i anknytning till den årtusenden gamla traditionen använder sig även av olika mineraliska och metalliska preparat som kvicksilver, bly eller arsenik i läkekonsten. Dessa blandas självklart inte in i medicinen utan produceras som en beståndsdel i påkostade rensningsprocesser (Shodhana) som oftast redan tar flera år. På så sätt säkertälls att toxiska biverkningar och kemiska föroreningar går bort och att „Bhasma“ kan tas in utan tvekan. I partnerhotellen av  SpaDreams används dock ej denna sort av Ayurveda-medikament, våra partnerhotell använder sig enbart av  obetänkliga, homöopatiska örtblandningar. Förorenade eller även med tungmetall belastade medikament har aldrig förekommit i den 40-åriga historian av SpaDreams.

Grundprincipen av den traditionella Ayurveda-läran ar en helhetlig behandling i avstämning och kontroll med erfarna Ayurveda-läkare; vanligtvis tar en Ayurvedakur 3 till 12 veckor. Därför borde en sådan kur enbart ske under kontroll av kvalificierad personal. Ta aldrig in medikament utan avstämning med läkare och beställ inte medicin via internet. Tyvärr finns ofta fall med belastat medicin som har köpts på otäckta internetshop.
Innan en Ayurvedakur borde du rådgöra med proffs och enbart boka hos erfarna specialister som SpaDreams; våra experter hjälper dig gärna vidare. Med hjälp av en Ayurvedakur kan många positiva effekt nås för både kroppen och anden.

Vad du borde akta på innan en Ayurvedakur:

  1. En Ayurvedakur är ingen avkopplingssemester utan en kur som i kombinering med en strikt kostplan, meditering och olika användingar kan förebygga och lindra sjukdomar
  2. Ayurveda-läkare i Tyskland måste även vara utbildade i den konventionella skolmedicinen och dessutom ha lärt sig den traditionella läran i dess ursrpungsländer
  3. Denna inskränkning gäller ej för Ayurveda-Wellness därför borde man vara försiktig med sådana erbjudanden
  4. Boka en Ayurvedakur enbart hos experter eftersom du på så sätt kan vara säker på att det gäller den högsta kvalitetsstandarden i dem olika kurhotellen som underligger kontinuerliga kontroller
  5. Många resort serverar enbart vegetariskt kök, alkohol serveras inte och är ej omtyckt då den har ett negativkt inflytande på kurens framgång
  6. För att stödja den utrensande verkan kan örtmedicin anordnas – detta är inget måste utan ett kompletterande medel – i fall du tvivlar fråga efter och låt dig ej påtvingas att ta in örtmedicin
SpaDreamsSE Instagram
Webbplatskarta