Ayurveda

Ayurveda mot akne – 9 tips om hur Ayurveda kan hjälpa med akne

Ayurveda mot akne – sann skönhet kommer inifrån De flesta av oss associerar nog akne med puberteten. Detta beror på hormonförändringarna under tonåren, som gör att finnar och pormaskar sprider ut sig främst i ansiktet och mer sällan även på överkroppen. I de flesta fall är[...]

Ayurveda mot stress – 7 ayurvediska tips för att hantera stress

Stress är en situation som utlöser en biologisk reaktion. När du till exempel upplever en stor utmaning strömmar hormoner och signalämnen genom kroppen för att få organismen att prestera på kort sikt. Normalt sett ska din kropp slappna av efter reaktionen. I grund och botten är stress inte[...]

Ayurveda mot bronkit – 10 tips för friska lungor

Akut bronkit är mycket vanligt under vintermånaderna, medan kronisk bronkit förekommer inte lika vanligt. Världshälsoorganisationen har dock bedömt att KOL-sjukdomar, inklusive kronisk bronkit, var den tredje största dödsorsaken i världen under 2019. Rökare löper särskilt stor risk att[...]

Ayurveda mot diabetes – 10 tips om hur Ayurveda kan hjälpa till

Den metaboliska sjukdomen diabetes blir allt vanligare i vårt västerländska samhälle. När det gäller typ 2-diabetes beror detta främst på bristande motion och ohälsosam kost. Sjukdomen leder till en felaktig reglering av kroppens egen sockerbalans, eftersom för lite motion och för hög[...]

Ayurveda vid depression – 7 tips för att göra ditt liv lättare

Dåligt humör, konstant anspänning, oförklarlig sorgsenhet, rädsla inför nästa dagen och sömnstörningar är de vanligaste symptomen på depression. På grund av hopplöshet och bristande livsglädje drar sig de drabbade mer och mer tillbaka och det blir allt svårare för dem att delta i[...]

Ayurveda mot endometrios – 10 tips som ger lindring i vardagen

Endometrios har många ansikten, oavsett om det handlar om svår smärta i underlivet under menstruationen, smärtsamt samlag eller en ofullbordad önskan om att få barn på grund av utebliven graviditet, och begränsar kvinnors femininitet. Vid denna sjukdom växer vävnad som liknar[...]

Ayurveda för att stärka dina njurar: 9 tips för friska njurar

Flera miljoner människor har en njursvaghet, men väldigt få känner till det. Särskilt högt blodtryck är en allvarlig indikation på kronisk njursjukdom. Trötthet, kliande hud, hjärtarytmier, vattenansamling i benen, illamående och kräkningar är också symptom på sjuka njurar.[...]
SpaDreamsSE Instagram
Webbplatskarta