Traditionell Ayurveda – den äldsta medicinska vetenskapen i världen

Där den västerländska skolmedicinen når sina gränser erbjuder den traditionella indiska Ayurveda-läran lindring för många kroniska sjukdomar. Här hittar du en översikt över hur traditionell Ayurveda fungerar.

Örtstämpel, ädelsten, handukar, lavasten för en traditionell Ayurveda behandling

Ayurveda är en holistisk läkekonst som fokuserar på den enskilda människan med hennes eller hans personliga livsstil, kost och individuella behov. Den tusenåriga läkekonsten anses vara den äldsta medicinska vetenskapen i världen.

En traditionell Panchakarma-kur är indelad i tre faser:

  1. Puvakarma – förberedelserna
  2. Panchakarma – den huvudsakliga behandlingen och
  3. Paschatkarma – efterbehandlingen.

Under det första samtalet med Ayuveda-läkaren fastställer hen tillståndet av din dosha och din konstitutionstyp med hjälp av en pulsdiagnos.

pulsdiagnos innan en traditionell Ayurveda behandling på Thaulle Resort, Sri Lanka
Läkarkonsultation med pulsdiagnos på Thaulle Resort ©

Enlgit denna analys skapas en individuell behandlings- och kostplan. Först och främst används renande behandlingar som ayurvedisk oljemassage (Abhyanga), oljestrålar i pannan (Shirodhara) och svettkurer (Swedana) för att aktivera slaggen i vävnaderna. Efter det följer elimineringstekniker, som är utformade för att dränera överflödiga doshas som gifter från kroppen. Dessa inkluderar behandling av näsa och bihålor (Nasya), avföringsbehandling (Virechana) eller blodreningsbehandlingar (Raktamokshana). Under efterbehandlingen är regenerering och inre kontemplation de viktigaste aspekterna, vilket är anledningen till att du kommer att pracitcera yoga och meditation utöver den ayurvediska föryngringsbehandlingen Rasayana.

Traditionell Ayurveda: läkemedel och örter

I grund och botten är ayurvediska läkemedel inte en viktig del av Ayurvedakurer, utan endast en kompletterande del. Alla Ayurvedakurer kan utföras utan medicin och har ändå samma effekt. Det som är viktigt är snarare de enskilda reningsbehandlingarna för att spola ut de metaboliska slaggprodukterna (Ama) ur kroppen under Panchakarma-kuren och på så sätt få doshorna i balans igen.

Ayurvediska läkemedel kan dock ha en stödjande funktion i reningsprocessen och är därför tillgängliga på personlig begäran på SpaDreams partnerhotell. Denna medicin är baserad på en ört-läkekonst med mer än 3 000 olika växter och örter, som hotellen ofta till och med planterar och sammanställer i egen produktion, under sträng kvalitetskontroll.

Flätade korgar med örter och kryddor för traditionell Ayurveda

I den traditionella ayurvediska läran finns det dock också en grupp ayurvediska läkemedel, den så kallade “rasa shastra”, som enligt tusenåriga traditioner använder olika mineral- och metallpreparat som kvicksilver, bly eller arsenik för att läka. Naturligtvis blandas de inte bara med medicinen, utan förbereds i en omfattande reningsprocess (Shodhana) som ofta kan ta flera år. Detta garanterar att giftiga bieffekter och kemiska föroreningar elimineras och att Bhasma kan tas på ett säkert sätt.

På SpaDreams partnerhotell använder man dock inte denna typ av ayurvediska läkemedel, utan våra partnerhotell använder endast ofarliga, växtbaserade örtblandningar. Kontaminerade läkemedel eller till och med läkemedel som är förorenade med tungmetaller har aldrig förekommit under SpaDreams och moderföretaget Fit Reisens 40-åriga historia.

Grundprincipen för den traditionella Ayurveda-läran är en holistisk behandling under konsultation och kontroll av erfarna Ayurveda-läkare; i regel varar en Ayurvedakur mellan 3 och 12 veckor. Därför bör en motsvarande behandling endast utföras under övervakning av kvalificerad personal. Du får under inga omständigheter ta läkemedel på egen hand eller beställa dem via internet utan att rådfråga en ayurvedisk läkare. Tyvärr finns det alltid fall av förorenade läkemedel som köpts från dubiösa internetbutiker.
Be alltid om professionell rådgivning före en Ayurvedakur och boka endast hos erfarna specialister som SpaDreams; våra experter hjälper dig gärna.

kvinna får en traditionell Ayurveda behandling, olja hälls i en degring runtomkring ögonen

Vad du bör tänka på innan en Ayurvedakur:

  1. En Ayurvedakur är inte en avkopplande semester, utan en kur som i kombination med en strikt dietplan, meditation och olika behandlingar syftar till att förebygga eller lindra sjukdomar.
  2. I andra länder, t.ex. i Tyskland, måste Ayurveda-läkare också vara utbildade inom den konventionella medicinen och de måste ha lärt sig den traditionella läran i dess urpsrungsländer (Indien och Sri Lanka).
  3. Denna begränsning gäller inte för Ayurveda-wellness, så du bör vara försiktig med sådana erbjudanden.
  4. Boka Ayurveda-behandlingar uteslutande från experter, för här kan du vara säker på att de högsta kvalitetsstandarderna gäller på de enskilda spahotellen, som är föremål för ständiga testprocesser.
  5. Många resorter serverar endast vegetarisk mat och alkohol är vanligtvis varken tillgängligt eller önskvärt eftersom det kan påverka kurens framgång negativt.
  6. Växtmedicin kan ges för att stödja behandlingarnas renande effekt – men det är inte ett måste, utan ett kompletterande medel. Fråga om du är osäker och låt dig inte tvingas att ta växtbaserade läkemedel.

07.07.2021

SpaDreamsSE Instagram
Webbplatskarta