Med en frisk tarm & havets läkande kraft mot utbrändhet

Matthias Rolle, läkare och medicinsk ledare för hälsocentret på OCÉANO Hotel Health Spa – Teneriffa, i en intervju rörande aktuella kunskaper om förebyggande av utbrändhet.

oceano-hotel-health-spa-tenerife_677_1_1280_720_5-300x178

 

München/Punta del Hidalgo, juli 2014  Alla talar om “utbrändhet“ men begreppet är svårgripbart. Symtomen är mångskiftande, ämnet är allvarligt men ses ändå som något att le åt.  Osäkerheten har brett ut sig och den hälsomedvetna frågar sig oftare: “Vad kan jag göra för att förebygga? eller “Är jag redan drabbad?“ I en intervju har K. Matthias Rolle besvarat de viktigaste frågorna om utbrändhetssyndromet och betonat helhetssynen när det gäller att förebygga utbrändhet. En betydande roll tillskriver han tarmen – ett organ som ofta förbises och som vi i våra hjärnor förknippar med något att skämmas över, trots att dess funktion är av utomordentligt stor betydelse för människans hälsa.

Herr Rolle, under många år har utbrändhetssyndromet varit en “direktörssjukdom“, huvudsakligen ett resultat av stress. Hur ser ni på det?
Resultat av de senaste rönen visar att det inte är de hårt arbetande cheferna som drabbas av stress.  Betecknande för chefer är i stället att de hanterar stress bättre än många andra. Den fråga som inställer sig är: Hur kommer det sig att de klarar detta, och hur kommer det sig att de som drabbas av utbrändhet vid en viss tidpunkt inte längre gör det? Det gäller alltså att ta reda på varför stress till att börja med upplevs positivt och snarare stimulerar prestationen, och varför stressbelastningen från en viss tidpunkt upplevs som övermäktig, så att en dynamik startar som leder till emotionell utmattning och prestationsminskning.

Då vi talar om utbrändhet krävs stöd av läkarvetenskapen. Hur märker jag redan innan att något inte står rätt till med mig? Finns det varningssignaler som kroppen eller psyket ger mig?
Typskt för utbrändhet är att man inte själv förmår dra i bromsen. Varningssignaler som t.ex. sömnstörningarar, nedsatt komcentrationsförmåga och sexlust tas inte på allvar. Det innebär att det är viktigt att här utveckla en större sensibilitet och arbeta förebyggande.

Er klinik har specialiserat sig på F.X. Mayr-kuren och ni driver ett nytt Thalassocenter sedan 2012. Kan dessa två pelare i ert hälsokoncept hjälpa till att skapa ny energi? Och om så är fallet, hur?
I F.X. Mayrs läkekonst sätter vi tarmen i behandlingens centrum. Det centrala målet är rensning och rening av tarmen, så att kroppens självläkande krafter aktiveras. Detta är intressant när det gäller förebyggande av utbrändhet såtillvida att nyare forskning har visat vilken enorm betydelse tarmen har för den emotionella balansen. En frisk tarm ger följaktligen de bästa förutsättningarna för en vändpunkt och innebär således även ett framgångsrikt förebyggande av utbrändhet. Inom Thalassoterapin använder vi oss av havets kraft för att stärka hälsa och välbefinnande, det vill säga att kroppen genom speciella åtgärder tillförs havsprodukter som alger och havsvatten både inifrån och utifrån, vilket till exempel bidrar till att minska stress och lindra sömnbesvär. Med Thalasso, för övrigt en terapiform som bevarats i århundraden, som vi tillämpar enligt de senaste rönen, tar vi in naturen på kliniken och kan på så sätt sätta in måttlig stimulans under professionell handledning.

Har ni utvecklat ett speciellt program för förebyggande av utbrändhet, som fungerar som en ändamålsenlig och förebyggande åtgärd?
Som hälsohotell arbetar vi med förebyggande åtgärder och har ingen avsikt att ersätta klinisk behandling. Hälsomedvetna personer som vill bli mer vitala eller bemöta utbrändhet på ett förnuftigt sätt, tas väl om hand hos oss. Programmet “F.X. Mayr Intensiv“, som inkluderar speciell kost, olika typer av massage, thalasso och andra behandlingar, utgör en idealisk ram för personligt förebyggande av utbrändhet, som kompletteras genom diagnostiska åtgärder i förväg som t.ex. laboratorieundersökningar rörande tarmen eller mätning av HRV för bedömning av det vegetativa nervsystemet.

Kan ni ge exempel på hur en dag kan se ut för den som deltar i detta program?
Det är standard med tre måltider som bör intas på regelbundna tider, och läkarkontroller, flera gånger i veckan. Vid sidan av terapins “fasta“ delar kan våra gäster delta i ett stort utbud – från morgonövningar via bad och bastur till kvällsprogram med kulturell inriktning. Var och en ska känna sig väl till mods och finna sin egen rytm, i synnerhet när det gäller intensiteten i de terapeutiska behandlingarna. På så sätt har gästen del i ansvaret och lär sig ta hand om sitt välbefinnande även efter vistelsen på OCÉANO. Naturligtvis njuter många av gästerna av vårt fantastiska läge i norra delen av Teneriffa, som inbjuder till underbara promenader och vandringar, vilket ytterligare bidrar till återhämtning och nya krafter.

Kan ni som expert ge rekommendationer för att det efter min vistelse på OCÉANO Hotel Health Spa aldrig ska gå så långt att utbrändhet uppstår?
Principen är att vi måste se på hela människan och hans eller hennes hela personlighet. Lösningarna är individuella, precis som de orsaker till problemen som vi måste hitta. I princip är det alltså – som jag redan nämnt – alltid nyttigt att ge akt på sin biorytm. Var särskilt noga med en god sömn.

Hjärtligt tack för intervjun, herr Rolle.

Intresserad? Här kommer du till OCÉANO Hotel Health Spa >>

oceano-hotel-health-spa-tenerife_677_19_1280_720_5-300x200

SpaDreamsSE Instagram
Webbplatskarta