bli hotell partner,

Partnervillkor

Affiliate- & Online partners

Villkor för affiliate- & online partners

Genom en ansökan om att bli partner till affiliate-programmeteller för att bli en online partner av SpaDreams/Fit Reisen, garanterar du att icke bryta mot nedanstående begränsningar, att hålla dig till förpliktelserna till underlåtande såväl som att respekteravåra regler som gäller för reklammedel. Varje överträdelse mot denna garanti kommer att föra till omedelbar uppsägning och stornering av all genererad provision p g a överträdelse. 

Begränsningar

Observera att följande begränsningar gäller för affiliate partners:

 • Inga bonus- eller paid mail-system, inga paid clicks eller forced clicks.
 • Inga olagliga, diskriminerande, våldsförhärligande, politiskaeller pornografiska sidor
 • Postview-Tracking: utan skriftligt tillstånd får inga cookie sättas efter uppvisningen utan userclick. En cookie får enbart sättas när användaren har sett vår offertom reklam OCH har clickat frivillig på detta.
 • Hemsidor som nästan enbart består av banners (s k ”bannersökningar”)
 • Hemsidor som sprider reklam via Adware eller Spyware.
 • Partnern har ingen rätt till provison i samband med bokningar som han genererar själv via egen länk hos SpaDreams/Fit Reisen.

Förpliktelser & Krav

I samband med denna ansökan tar partnern dessutom ansvaret på sig att underlåta följande punkter:

 • Ingen SEM på Brand (SpaDreams/Fit Reisen) och på ordet "Ayurveda" (inte heller i form av annan stavning eller kompletterat med andra keywords)
 • Användning av våra konkurrenters företagsnamn i adtexter eller som keywords
 • Osynlig involvering av reklammedel som sätter en cookie utan deras medverkan
 • Att kopiera helhetsbilden (”Look & Feel”) av SpaDreams/Fit Reisen eller härma den
 • Att bedriva irriterande reklam
 • Att göra reklam för Fit Reisens voucher-codeseller vouchers utan skriftlig överenskommelse
 • Att spamma
 • Att bedriva Cybersquatting eller Typosquatting. D v s varken Fit Reisens företagsnamn eller namn som är liknande eller stavas liknande får användas i  HTML-Headernellerdomainen.
 • Att använda reklammedlet och all dess innehåll (speciellt i samband med dynamiska XML Feeds) på något sätt utanför affiliate-programmet
 • Partnern får enbart använda reklammedlen, dess märken, logotyper och övriga element inom ramen av affiliate-programmet och enbart inom ramen av de varsin gällande villkoren som är nedskrivna här.
 • Partnern får enbart använda informationen kring SpaDreams/Fit Reisens produkter i samband presentationen av respektive rese-prestation av SpaDreams/Fit Reisen och absolut inte isolerad eller på ett annat sätt som skapar en relation mellan respektive information (t ex beskrivning, bilder) och en offert eller prestation av partnern eller 3:e part.
 • Partnern befriar SpaDreams/Fit Reisen och sina förbunds-företag från samtliga krav genom 3:e part som kan fordras i samband med partners hemsida eller dess innehåll. Detta omfattar även kostnaderna för en rimlig rättsuppföljning och rättsförsvar. Denna reglering gäller utan tidsfrist oavsett kontraktets giltighet.

Reklam

Online-partner eller affiliate-partner av SpaDreams/Fit Reisen har rätten till att använda reklammedlen från SpaDreams/Fit Reisen. Reklammedlen får dock icke ändras väsentlig. Även om SpaDreams/Fit Reisen sträver efter att klara ut all teknisk och laglig osäkerhet, så kan SpaDreams/Fit Reisen trots allt inte ta ansvar för lagliga krav från 3:e part. Det borde alltid använda den mest aktuella versionen av reklammedlet. 

<< Tillbaka till översikt 

Din expert

Jag hjälper dig gärna personligen: 010-750 26 20

Eller kontakta oss: info@spadreams.se